“Jaki znak Twój? -Orzeł Biały” Wystawa poświęcona polskiemu godłu państwowemu w MOK

Choć sierpień kojarzy się nam, Polakom, głównie ze zrywami oręża wojennego, a jego głównymi symbolami są rocznice bitwy warszawskiej 1920 i wybuchu powstania warszawskiego 1944, to nie są to jedyne okazje do narodowego świętowania.

W  sierpniu 1319 roku papież Jan XX II udzielił zgody na koronację Władysława Łokietka. W roku 1384, też w sierpniu,  książę Władysław Opolczyk przywiózł na Jasną Górę ikonę bizantyjską z wizerunkiem Matki Boskiej. W sierpniu 1492 roku Jan Olbracht został królem Polski, a w 1553 roku Król Polski Zygmunt August podpisał w Stambule ugodę z Sułtanem Sulejmanem Wspaniałym. Niecałe sto lat później, w sierpniu 1612 roku wojska hetmana Stanisława Żółkiewskiego wkroczyły na moskiewski Kreml, w roku 1914 1 Kompania Kadrowa Józefa Piłsudskiego wkroczyła do Królestwa Polskiego a kilka lat później, w sierpniu 1919 roku wybuchło I powstanie śląskie a na froncie wschodnim rozpoczęła  się wojna polsko-bolszewicka, mająca na celu przywrócenie przedrozbiorowych Kresów Polsce.

Sierpień to także  miesiąc, gdy Polska w roku 1944 bezpowrotnie utraciła swe pradawne ziemie na Wołyniu, Polesiu czy Podolu na rzecz Związku Radzieckiego.

Wszystkie te rocznice- chwalebne oraz dramatyczne- zamyka polski Sierpień 1980 roku na Wybrzeżu, który był początkiem wielkich zmian.

Wszystkim tym i innym wydarzeniom towarzyszył Orzeł Biały, narodowe Godło Polski.

Jak zmieniał się wizerunek naszego Narodowego Godła na przestrzeni dziejów Polski, czy zawsze głowę Orła wieńczyła królewska korona, można dowiedzieć się oglądając interesującą wystawę, czynną w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. Wypożyczyło ją Muzeum Tradycji Niepodległościowych z Łodzi. Z wystawy, zatytułowanej „Jaki znak twój?- Orzeł Biały”, możemy dowiedzieć się  też wielu ciekawostek, chociażby związanych z występowaniem Orła w godłach innych państw świata czy polskich miast.

Wystawa, odtwarzająca dzieje „Znaku Orła”, opisuje wszystkie epoki historyczne Polski: od początków naszej państwowości, poprzez okres Jagiellonów, Rzeczypospolitej Szlacheckiej, czasy rozbiorów Polski, lata II Rzeczypospolitej, okupację, PRL i współczesność.

Interesujące kompendium wiedzy, przekazane widzowi graficznie w bardzo żywy i czytelny sposób, to cechy tej wystawy, którą powinien zobaczyć każdy Polak.

Prezentacja czynna będzie do połowy września i można ją oglądać w godzinach pracy MOK i Kina Odeon 3D. Wystawę otworzył, w imieniu dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach, pracownik Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i MOK w Koluszkach Mateusz Jaśkiewicz

image_pdfimage_print