IV sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

W dniu 19.01.2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Koluszkach.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
4. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2015 r.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji Rady na 2015 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w roku 2015,
b) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów w roku 2015,
c) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych dla Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2015,
d) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w roku 2015,
e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w związku z powierzeniem realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
f) udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Andrespol z budżetu Gminy Koluszki w 2015 r.
g) zmiany w budżecie Gminy Koluszki,
h) zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2015-2024,
i) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola w Gałkowie Dużym,
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

image_pdfimage_print