„Integracja Sołectwa Stary Redzeń”.


Gmina Koluszki i mieszkańcy Sołectwa Stary Redzeń realizują projekt pt.

„Integracja Sołectwa Stary Redzeń”.

Projekt ma na celu Integrację mieszkańców i wsparcie rozwoju Sołectwa Redzeń Stary przez:

– organizację tematycznej imprezy integrującej mieszkańców sołectwa opartej na tradycji kulturowej okolicy w tym: przygotowanie prezentacji historycznej, pokazu i poczęstunki złożonego z min. potraw regionalnych, występu lokalnego zespołu śpiewaczego;

– zakup dla świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu w niezbędnego do przygotowania imprezy wyposażenia, które posłuży do dalszej działalności świetlicy.