Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim- „Rowerowe Łódzkie”

Cel projektu: Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności transportu publicznego  w miastach województwa łódzkiego będących partnerami projektu, za sprawą podniesienia jakości: elastyczności dostępności i zakresu oferty, integracji multimodalnej między poszczególnymi środkami transportu miejskiego i transportem dowozowym regionalnym w szczególności kolejowym.

Beneficjent: Województwo Łódzkie, partnerzy projektu: Gmina Koluszki, Miasto Kutno, Gmina Łask, Gmina Miasto Łowicz, Miasto Łódź, Miasto Pabianice, Gmina Miasto Sieradz, Miasto Skierniewice, Miasto Zduńska Wola, Gmina Miasto Zgierz

 

Informacja dotycząca  systemu wypożyczalni wojewódzkiego roweru publicznego “Rowerowe Łódzkie”

 

Projekt pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim” marketingowa nazwa „Rowerowe Łódzkie” realizowany jest przez 11 parterów, jednostki samorządu terytorialnego  w  tym: Województwo Łódzkie (Lider Projektu), Koluszki, Kutno, Łask, Łowicz, Łódź, Pabianice, Sieradz, Skierniewice, Zduńska Wola, Zgierz i jest współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014 – 2020.

 unijne dofinansowanie z RPO WŁ 2014-2020:                                 2 703 320,00 PLN

budżet państwa dofinansowanie:                                                         318 037,51 PLN

wkład własny:                                                                                          159 018,94 PLN

realizacja projektu:                                                                                  01.10.2017 r. – 31.10.2019 r.

Celem Projektu jest poprawa warunków integracji transportu miejskiego, transportu rowerowego i transportu kolejowego organizowanego przez Marszałka Województwa. W ramach Projektu wykonana została sieć parkingów i wypożyczalni rowerów przy stacjach i przystankach kolejowych umożliwiająca proste i szybkie przesiadanie się z roweru do pociągu. Realizacja Projektu pozwoliła na powstanie  elastycznego i dopasowanego do indywidualnych potrzeb użytkowników jednolitego systemu wojewódzkiego roweru publicznego. Powyższe zapewnia spójność systemu transportowego województwa poprzez stworzenie systemu węzłów intermodalnych zapewniający efektywne wykorzystanie różnych środków transportu u Partnerów Projektu.

Zakres rzeczowy Projektu pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim”” obejmuje:

Poniższa tabela obrazuje rozmieszczenie infrastruktury rowerowej u poszczególnych Partnerów Projektu:

 
Stacje rowerowe Rowery Parkingi na rowery prywatne wraz ze stacjami napraw rowerów
Partnerzy projektu
Województwo Łódzkie 0 0 0
teren miasta Łodzi
Gmina Koluszki 22 126 5
Gmina Miasto Kutno 13 110 0
Gmina Łask 6 48 0
Gmina Miasto Łowicz 12 96 1
Gmina Miasto Łódź 14 140 0
Miasto Pabianice 14 122 0
Miasto Sieradz 12 104 1
Miasto Skierniewice 9 72 0
Miasto Zduńska Wola 12 96 0
 Gmina Miasto Zgierz 11 88 0
 Łącznie 125 1002 15

Wykonawca  zgodnie z umową ma utrzymywać system wojewódzkiego roweru publicznego „Rowerowe Łódzkie”  przez okres 6 lat tj. do 2024 roku. System wojewódzkiego roweru publicznego jest czynny cały rok.

 

Umowa nr 24/2018/IFIV z Wykonawcą  firmą NB Serwis sp. z o. o. została zawarta w dniu 24 lipca 2018 r. i jest na łączną kwotę 23.860.770,00 zł brutto, (netto 19 399 000,00) w tym:

 • 3 750 270,00 zł brutto, (netto 3 049 000,00 zł), na dostawę i uruchomienie systemu wypożyczalni oraz parkingów rowerowych, która jest dofinansowana z RPO WŁ na lata 2014-2020 w 85%,
 • 20 110 500,00 zł brutto (netto 16 350 000,00 zł ) na utrzymanie systemu przez okres 6 lat do 2024 roku.

 

Zakres rzeczowy projektu objęty ww. zamówieniem publicznym obejmuje:

 • parkingi rowerowe – 15 szt.
 • stacje rowerowe 12 stanowiskowe – 92 szt.
 • stacje rowerowe 15 stanowiskowe- 33 szt.
 • rowery – 1002 szt.

Parkingi rowerowe oraz wypożyczalnie  rozmieszczone będą na terenie województwa łódzkiego, w 10 miastach/gminach przy stacjach i przystankach kolejowych wzdłuż tras, na których kursują pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o. o., tj. w Łodzi, Koluszkach, Kutnie, Łasku, Łowiczu, Pabianicach, Sieradzu, Skierniewicach, Zduńskiej Woli i Zgierzu.

 Lokalizacja Ilość 12 – stanowiskowych stacji rowerowych Ilość 15- stanowiskowych stacji rowerowych Całkowita liczba rowerów Ilość dodatkowych parkingów na rowery prywatne*
 Województwo łódzkie 0 0 0 8
teren miasta Łodzi
Gmina Koluszki 15 7 126 5
Gmina Miasto Kutno 10 3 110 0
Gmina Łask 6 0 48 0
Gmina Miasto Łowicz 12 0 96 1
Gmina Miasto Łódź 0 14 140 0
Miasto Pabianice 9 5 122 0
Miasto Sieradz 8 4 104 1
Miasto Skierniewice 9 0 72 0
Miasto Zduńska Wola 12 0 96 0
Gmina Miasto Zgierz 11 0 88 0
Łącznie 92 33 1002 15

 

*Jeden parking rowerowy wyposażony będzie w 6 szt. stojaków rowerowych oraz 1 stację naprawy rowerów.

 

Zamówienie realizowane będzie  w oparciu o następujące etapy:

Etap I   – dostawa i montaż parkingów rowerowych  60 dni od daty zawarcia umowy,

Etap II  – dostawa oraz uruchomienie systemu wypożyczalni rowerowych 105 dni od daty zawarcia umowy,

Etap III – zarządzanie i eksploatacja parkingów i sytemu wypożyczalni rowerowych 6 lat od odbioru końcowego Etapu II tj. od uruchomienia systemu wypożyczalni roweru public

 

Linki do stron internetowych:

 

 • Województwa Łódzkiego

www.lodzkie.pl

 

 • Systemu Rowerowe Łódzkie:

www.rowerowelodzkie.pl

 

 • Aplikacja do pobrania:

Android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nextbike.lodz

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/rowerowe-%C5%82%C3%B3dzkie/id1441129745?l=pl&ls=1&mt=8

Załączniki do pobrania

 • jpg WRP Miasta_12
  Data dodania: 25 marca 2019 10:36 Rozmiar pliku: 2 MB Pobrania: 223
image_pdfimage_print