Instytucje gminy

Miejski Ośrodek Kultury
95-040 Koluszki ul. 3 Maja 2
tel. (44) 714 58 80
Dyrektor: Elżbieta Przywara
http://www.mok-koluszki.pl/
e-mail: mokkoluszki@interia.pl

Zakład Usług Komunalnych
95-040 Koluszki ul.Mickiewicza 4
tel. (44)714 04 95
Dyrektor: Ryszard Malinowski
http://zuk-koluszki.bip.gov.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji
95-040 Koluszki ul. Ludowa 2 lub 4
tel. (44)714 58 58
Dyrektor: Renata Budziarek
http://www.osir-koluszki.pl/
e-mail: osir@koluszki.pl

Biblioteka Miejska w Koluszkach
95-040 Koluszki ul. 11 listopada 33
tel. (44)714 58 38
Dyrektor Ewa Oleksiak
http://www.mbpkoluszki.wikom.pl
e-mail: mbpkoluszki@wikom.pl

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach
95-040 Koluszki ul. Brzezińska 32
tel. (44)714 58 25
Dyrektor: Danuta Małecka
http://www.mgops-koluszki.pl
e-mail: mgops.koluszki@gmail.com

image_pdfimage_print