Instalacja nowego proboszcza w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach


Na mocy dekretu abp Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego, z dniem 1 lipca nowym proboszczem parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach został ks. Grzegorz Świtalski, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Świnach. Uroczyste wprowadzenie, którego dokonał dziekan dekanatu koluszkowskiego, ks. Krzysztof Nowak, odbyło się podczas mszy św. w niedzielę 5 lipca br.
Podczas wprowadzenia, dziekan odczytał treść dekretu arcybiskupa łódzkiego, ustanawiającego ks. Grzegorza Świtalskiego nowym proboszczem. Podczas homilii, która była swego rodzaju expose, ks. proboszcz podziękował swemu arcypasterzowi za powierzenie mu tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji w Kościele, a witając się z wiernymi, wyraził pragnienie dalszego rozwoju parafii poprzez powstawanie nowych wspólnot duszpasterskich. Nawiązał przy tej okazji do swego „rodowodu” we wspólnocie Kościoła, jakim jest od dawna jego przynależność do Ruchu Światło- Życie, czyli popularnej „Oazy”.
Ks. Świtalski zauważył, że znajdujemy się w przededniu ważnej rocznicy. W tym roku mija 25 lat istnienia tej koluszkowskiej parafii, która została wyłoniona z dużej części parafii pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Koluszkach.
Zamierzeniem nowego proboszcza jest zaakcentowanie w parafii grup „żywego Kościoła”, zgodnie z pragnieniem założyciela Ruchu Światło-Życie, Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, aby parafia była „Wspólnotą Wspólnot”. Poza grupami duszpasterskimi, które powstają jako wyraz chrześcijańskiego powołania wiernych, w każdej parafii powinny być grupy, których istnienie domaga się prawo kanoniczne. W związku z tym duszpasterz zapowiedział powołanie do życia Rady parafialnej, w tym Rady ekonomicznej a także innych, niezbędnych grup koniecznych do funkcjonowania Kościoła lokalnego, w czasach po Soborze Watykańskim II, w tym np. Caritas.
Po homilii, nowy proboszcz złożył osobiście wobec zgromadzonych w kościele wiernych uroczyste wyznanie wiary katolickiej. Oznajmił także, że powierzony sobie lud boży będzie prowadził i nauczał zgodnie z Tradycją Kościoła i dogmatami. Podczas mszy były także życzenia i kwiaty od wspólnot.
Na koniec warto jeszcze raz powrócić do homilii księdza proboszcza i wspomnieć o pewnym jego fragmencie. Ksiądz proboszcz prosił, aby nie bać się zabierać na msze święte swoich dzieci czy wnuków, nawet jeśli mogą one biegać po kościele i czasem hałasować. W tym momencie, po chwili ciszy, z końca świątyni rozległ się radosny okrzyk małego dziecka.- O, Właśnie tak!- zareagował spontanicznie ks. proboszcz, co wszyscy w kościele potwierdzili radosnym śmiechem i oklaskami.