Informacja o jakości wody.

Informujemy, że w próbkach wody pobranych do badań w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z wodociągu publicznego w Koluszkach stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdził warunkową przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Koluszki, tzn że woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zostało zobowiązane do podjęcia natychmiastowym działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody.

Burmistrz Koluszek wezwał spółkę do złożenia wyjaśnień i przedstawienia szczegółowych analiz zaistniałej sytuacji. Dodatkowe badania w dniu wczorajszym wykazały, że minimalne przekroczenie występuje w części miasta Koluszki (próbka pobrana w obiekcie przy ulicy Staszica). Pozostała część wodociągów zasilana z ujęcia w Koluszkach nie wykazała zanieczyszczeń (próbki pobierane z obiektów przy ulicy Reja i w Różycy). Trwa chlorowanie sieci wodociągowej, badania zostaną powtórzone.

Za usunięcie nieprawidłowości odpowiada Wydział Wodociągowy KPGK tel. 44 714 58 24
Kierownik Wydziału mgr inż. Krzysztof Świerczyński tel. 601 870 017

image_pdfimage_print