Informacje o projekcie unijnym – założenie działalności gospodarczej

Projekt dofinansowany z funduszy UE pt. “Recepta na biznes” i “Recepta na biznes 2″,
w ramach którego młodzi mieszkańcy gminy Koluszki mogą otrzymać bezzwrotne środki na otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości do 38 500zł.


Projekt jest skierowany do osób, które:

•    mają mniej niż 30 lat,
•    nie pracują w momencie zgłoszenia do projektu,
•    zamieszkują (lub uczą się) w województwie łódzkim (poza Łodzią),
•    utraciły pracę po 1 marca 2020r. (zalicza się do tego każdy rodzaj umowy, a także rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej wygaśnięcie).

 Dla uczestników projektu oferujemy:
• 60h szkolenia z otwierania i prowadzenia firmy + wsparcie indywidualne w tworzeniu biznesplanu,
• stypendium szkoleniowe,
• jednorazową dotację na otwarcie firmy (23.050 zł),
• wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości do 2600 zł/m-c

Szczegóły na stronie:  http://receptanabiznes.eu

Dostęp do informacji o projekcie w którym można uzyskać realną pomoc w założeniu firmy dla mieszkańców Państwa gminy może okazać się pomocny w zmianie ich sytuacji życiowej, a także wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości na terenie Państwa Gminy.

image_pdfimage_print