Informacja po zakończeniu procedury szacowania szkód w rolnictwie spowodowanych suszą

W dniu 26.06.2018 roku Burmistrz Koluszek powiadomił o zamiarze wszczęcia procedury związanej z szacowaniem szkód. Zarządzeniem Burmistrza w dniu 09.07.2018r powołano komisję i w tym dniu zaczęto szacować straty. W dniu 13.08.2018r. Urząd Miejski w Koluszkach zakończył szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą, która miała miejsce w dniach 31.05.2018r.-10.07.2018r. Jeszcze tego samego dnia wszystkie sporządzone protokoły z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zostały przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego celem ich weryfikacji. Łódzki Urząd Wojewódzki po przeanalizowaniu protokołów stwierdził konieczność dokonania korekt części protokołów. W dniu 06.09.2018r. protokoły zostały zwrócone gminnej komisji, która niezwłocznie dokonała koniecznych zmian. W dniu 17.09.2018r. protokoły po dokonaniu zmian zostały zatwierdzone podpisane i zwrócone przez wojewodę do tutejszego urzędu .

Rolnicy którzy jeszcze nie odebrali protokołów mogą to zrobić w godzinach pracy urzędu lub w Biurze Inżyniera Gminy do godziny 22:00.

image_pdfimage_print