INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: OPIEKUN/OPIEKUNKA W ŻŁOBKU MIEJSKIM W KOLUSZKACH

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO:

OPIEKUN/OPIEKUNKA DZIECIĘCA W ŻŁOBKU MIEJSKIM W KOLUSZKACH

 

w ramach projektu pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostało wybranych 8 kandydatów z najwyższą liczbą punktów uzyskaną w czasie rozmowy kwalifikacyjnej:

 

L.p. Nazwisko i imię Adres zamieszkania
1. Brzozowska Beata Różyca
2. Czuba Małgorzata Koluszki
3. Józwik Agnieszka Koluszki
4. Kijo Małgorzata Koluszki
5. Pieczywoda Karolina Koluszki
6. Romanowska Ewa Koluszki
7. Truszczyńska Renata Koluszki
8. Wójciak Monika Koluszki

Kandydaci w tabeli zostali ułożeni w kolejności alfabetycznej.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print