Informacja o realizacji projektu pn. „Filia Żłobka w Koluszkach – Kochamy to co robimy :)”

Żłobek Miejski w Koluszkach

 Realizuje projekt  Filia Żłobka w Koluszkach – Kochamy to co robimy :)
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach poddziałania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020

 

Okres realizacji projektu:  od 1.10.2019 r. do 31.03.2022 r.

Ogólnym celem projektu jest zapewnienie utrzymania lub znalezienia zatrudnienia dla grupy 32 osób, mieszkańców woj. łódzkiego – Gminy Koluszki pracujących i pozostających bez pracy, opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3, poprzez utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Koluszki oraz aktywizację zawodową 6 osób.

 

Cele szczegółowe projektu:

Projekt jest ukierunkowany na godzenie życia rodzinnego i zawodowego. Poprzez kompleksowe działania (tworzenie miejsc opieki i aktywizację) spowoduje wzrost aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Realizacja projektu będzie promować równy dostęp kobiet do zatrudnienia i rozwoju kariery.

W ramach projektu zamierzamy zrealizować następujące zadania:

  • Prowadzenie żłobka
  • Aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3
  • Wyposażenie żłobka
  • Adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania żłobka

Całkowita wartość projektu:               1 307 174 zł

Wartość dofinansowania:                     1 189 528 zł

 

Więcej informacji na temat projektu, udziału w nim, można uzyskać:

ŻŁOBEK  MIEJSKI  w Koluszkach
ul. Staszica 36, 95-040 Koluszki

tel.: 42 235-17-89
e-mail: zlobek@koluszki.pl

image_pdfimage_print