Informacja o debacie w sprawie raportu o stanie gminy

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach informuje, iż zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w dniu 17 czerwca 2022 r. podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Koluszkach przeprowadzona zostanie debata zgodnie z zapisami ustawy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu 15 czerwca br. w godzinach pracy Urzędu.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach
Anna Szostak

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print