Informacja Burmistrza Koluszek


O odwołaniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w formie wsparcia realizacji zadań.