Informacja Burmistrza Koluszek

Burmistrz Koluszek informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki w dniach  od  20.11.2018 r do 01.01.2019 r. wywieszony będzie wykaz obejmujący nieruchomość położoną w obrębie 7 miasta Koluszki, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczoną numerami ewidencyjnymi działek: 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 186/5, 186/6, 186/7 i 186/8 o łącznej powierzchni 1,2863 ha.

Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży zamieszcza się na stronie internetowej tut. Urzędu www.koluszki.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koluszkach www.koluszki.samorzady.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 447256753.

image_pdfimage_print