III Wielka Lekcja Historii w Koluszkach: “Starsi Bracia w wierze”

Tematy trudne okazują się ważne, a o ich randzie świadczy i frekwencja, i zainteresowanie a także nazwiska wykładowców i innych zaproszonych Gości.  Dowodem na to jest Wielka Lekcja Historii w Koluszkach, która miała miejsce 4 lutego 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury. Tematem trzeciej edycji tego Wydarzenia była kultura i dzieje koluszkowskich Żydów, zamieszkujących niegdyś nasze miasto. Impreza zorganizowana przez stowarzyszenie “Historia Koluszek” przy współudziale MOK, Szkoły Podstawowej w Różycy,  z Honorowym Patronatem Burmistrza Koluszek, przeszła najśmielsze oczekiwania. Obecność wielu mieszkańców, zainteresowanie ze strony młodzieży szkolnej a także wykłady senatora Ryszarda Bonisławskiego, Księdza Wojciecha Lemańskiego, Dawida Gurkinfiela z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi, Adriana Kuta, prezesa stowarzyszenia “Historia Koluszek” o dziejach społeczności żydowskiej w Koluszkach oraz Zbigniewa Komorowskiego o żyjących w Izraelu  potomkach koluszkowskich Żydów pokazały, że zorganizowanie takiej Lekcji było jak najbardziej wskazane. Więcej na ten temat, a także wywiad z księdzem Wojciechem Lemańskim o blaskach i cieniach dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w 6 numerze “Tygodnia w Koluszkach”.

image_pdfimage_print