HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2021

ZASADY ODBIORU ODPADÓW

ODPAD POPIOŁU: odbiór w miesiącach maj-październik będzie się odbywał 1x w miesiącu; w okresie zimowym (listopad-kwiecień) odbiór będzie się odbywał co 2 tygodnie w terminach odbioru odpadów komunalnych, w workach dostarczonych przez ZUK HAK;

ODPAD BIO: odbiór w miesiącach grudzień-kwiecień będzie się odbywał 1x w miesiącu; w okresie letnim (maj-listopad) odbiór będzie się odbywał co 2 tygodnie w terminach odbioru odpadów komunalnych, tylko z brązowych pojemników
dostarczonych przez ZUK HAK;

PROSIMY NIE WRZUCAĆ POPIOŁU DO POJEMNIKA NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

KOSZE I WORKI Z ODPADAMI PROSIMY WYSTAWIAĆ DO GODZ. 6:30

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

SZKŁO – worek zielony lub przezroczysty. Szkło opakowaniowe BEZ ZANIECZYSZCZEŃ (butelki, pojemniki, słoiki).
Nie wrzucać: szyb okiennych, szkła zbrojonego, luster, porcelany, zakrętek, kapsli, żarówek

PAPIER – worek niebieski. Książki, gazety, zeszyty, katalogi, torby i worki papierowe

Nie wrzucać: po napojach, mleku, papieru po maśle, smalcu, tapet, pieluch, art. higienicznych

PLASTIK, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – worek żółty. Opakowania po płynach i napojach, butelki po chemii gospodarczej (szampony, płyny do prania, płukania, kąpieli, mycia naczyń), reklamówki i woreczki foliowe, puszki po napojach, sokach, drobny złom stalowy i metali kolorowych

Nie wrzucać: zabawek i innych przedmiotów plastikowych, puszek po farbach i lakierach, worków po nawozach;

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE – pojemnik. Artykuły higieniczne, pampersy, zanieczyszczony papier, stłuczka szklana drobna, lustra, ceramika, fajans, zabawki, różnorodne przedmioty plastikowe, inne drobne odpady powstające w gospodarstwach domowych.
Nie wrzucać: popiołu

ODPADY BIODEGRADOWALNE- pojemnik brązowy, obierki warzyw i owoców, ogryzki i pestki, skorupki jajek i łupinki po orzechach, fusy
od herbaty i kawy, resztki jedzenia organicznego, stare produkty zbożowe, zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe, skoszoną trawę, liście.
Nie wrzucać: popiołów z domowego paleniska, odchodów ludzkich i zwierzęcych, piasku dla kotów, płynów, pozostałych domowych odpadów komunalnych

POPIÓŁ – worki szare

PROSIMY O WYSTAWIANIE WYŁĄCZNIE ZAPEŁNIONYCH WORKÓW
Z SUROWCAMI WTÓRNYMI

Stawka opłaty za odpady komunalne od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość od 01.06.2020 r. wynosi – 24,00 zł (miesięcznie).

Opłatę wnosi się za dwa miesiące kalendarzowe w niżej podanych terminach:

– za styczeń i luty do dnia 28 lutego danego roku;

– za marzec i kwiecień do 30 kwietnia danego roku;

– za maj i czerwiec do dnia 30 czerwca danego roku;

– za lipiec i sierpień do dnia 31 sierpnia danego roku;

– za wrzesień i październik do dnia 31 października danego roku;

– za listopad i grudzień do dnia 31 grudnia danego roku.

Stawka opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku wynosi 169,30 zł rocznie.

– opłatę za domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wnosi się w terminie do 30 czerwca danego roku lub w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji.

Opłatę za odpady komunalne należy płacić:

– przelewem elektronicznym;

– wpłatą bez prowizji PKO BP SA o/Koluszki, ul. 11 listopada 41;

– w kasie Urzędu Miejskiego.

Opłatę należy uiszczać na nr konta bankowego: 35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkane) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

1) papier;

2) metal;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) zużyte baterie i akumulatory;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych;

8) inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia);

9) odzież i tekstylia;

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

W PSZOK ogranicza się ilości przyjmowanych odpadów z nieruchomości:

– budowlano remontowych w ilości 30 kg na rok,

– 4 szt. opon na rok,

– odpadów wielkogabarytowych do 200 kg na rok.

Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać selektywnie z podziałam na:

– odpady z betonu i gruzu betonowego (niezanieczyszczone),

– odpady z gruzu ceglanego (niezanieczyszczone),

– odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.).

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Odpady dostarczamy do PSZOK własnym transportem tylko po wcześniejszym uprzednim kontakcie pod numerem telefonu

(44) 725 67 68.

REKLAMACJE – Biuro Inżyniera Gminy tel: (44) 725 67 68

Załączniki do pobrania

 • pdf REJON 1
  Data dodania: 10 grudnia 2020 11:29 Rozmiar pliku: 79 kB Pobrania: 583
 • pdf REJON 2
  Data dodania: 10 grudnia 2020 11:29 Rozmiar pliku: 79 kB Pobrania: 591
 • pdf REJON 3
  Data dodania: 10 grudnia 2020 11:29 Rozmiar pliku: 78 kB Pobrania: 447
 • pdf REJON 4
  Data dodania: 10 grudnia 2020 11:29 Rozmiar pliku: 79 kB Pobrania: 672
 • pdf REJON 5
  Data dodania: 10 grudnia 2020 11:29 Rozmiar pliku: 90 kB Pobrania: 543
 • pdf REJON 6
  Data dodania: 10 grudnia 2020 11:29 Rozmiar pliku: 80 kB Pobrania: 508
 • pdf REJON 7
  Data dodania: 10 grudnia 2020 11:29 Rozmiar pliku: 79 kB Pobrania: 523
 • pdf REJON 8
  Data dodania: 10 grudnia 2020 11:29 Rozmiar pliku: 78 kB Pobrania: 519
 • pdf REJON 9
  Data dodania: 10 grudnia 2020 11:29 Rozmiar pliku: 78 kB Pobrania: 502
 • pdf REJON 10
  Data dodania: 10 grudnia 2020 11:29 Rozmiar pliku: 92 kB Pobrania: 447
 • pdf REJON 11
  Data dodania: 10 grudnia 2020 11:29 Rozmiar pliku: 79 kB Pobrania: 375
 • pdf REJON 12
  Data dodania: 10 grudnia 2020 11:29 Rozmiar pliku: 80 kB Pobrania: 379
image_pdfimage_print