Gorące lato na drogach

Wkraczamy w niezwykle intensywny okres, związany z pracami budowlanymi na drogach. W najbliższych miesiącach obejmą one główne ulice naszego miasta. Prace w pasach dróg będą toczyć się w ul. 11 Listopada, 3 Maja, Przejazd, w ul. Piotrkowskiej, na wiadukcie oraz osiedlu Łódzkim II. Niestety wiele robót w danych przedziałach czasowych może nałożyć się na siebie, co oznacza, że musimy liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Najbardziej newralgicznym z punktu widzenia komunikacyjnego, jest zapewnienie przejazdu na drugą stronę miasta. Dlatego służby miejskie starają się tak ułożyć prace na drogach, by w jednym terminie nie spotkały się remonty w dwóch wąskich gardłach: na wiadukcie oraz w ul. 3 Maja prowadzącej do przejazdu kolejowego w Felicjanowie.

Przebudowa ul. 3 Maja

Od kilku dni na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Czarneckiego ulica jest całkowicie wyłączona z ruchu. Przejazd dopuszczony jest jedynie z bocznych ulic dla mieszkańców i poszczególnych przedsiębiorców. Jeszcze w tym roku, w związku z budową kanalizacji sanitarnej, ruch wahadłowy zostanie wprowadzony na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Mickiewicza. Swobodny przejazd zostanie oczywiście zapewniony między ulicami Mickiewicza i Towarową.

Remont wiaduktu i zamknięcie ul. Przejazd

Kolejną ulicą, która zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu, będzie ul. Przejazd. Termin rozpoczęcia prac remontowych na tej drodze został lekko przesunięty, najprawdopodobniej na koniec maja. Niepewność wynika z tego, że Urząd chciałby skumulować w jednym czasie wszystkie siły, by budowa zakończyła się w ekspresowym tempie, jeszcze przed powstaniem utrudnień na wiadukcie.
I tym sposobem przechodzimy do chyba jednej z najbardziej zaskakujących informacji drogowych. Jeszcze w tym roku, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi chciałby przeprowadzić niezbędny remont utrzymaniowy, który poprawiłby stan istniejącego wiaduktu i zabezpieczyłby go do czasu rozbiórki i budowy nowego obiektu. Ze względu na przygotowywanie niezbędnego projektu, data remontu wiaduktu nie jest jeszcze konkretnie określona, ale wszystko wskazuje na to, że będzie on przeprowadzony już niebawem. Ponieważ wymianie ulegnie dotychczasowa nawierzchnia na wiadukcie, czeka nas wprowadzenie ruchu wahadłowego na okres kilku tygodni.

Osiedle Łódzkie II i ul. Piotrkowska

Na czas budowy kanalizacji sanitarnej utrudnienia w ruchu pojawią się na os. Łódzkim II. Poszczególne ulice będą rozkopywane wraz z posuwaniem się nowej instalacji. Z kolei całkowicie dla ruchu (ze względu na małą szerokość) zostanie zamknięta ul. Spacerowa, oraz ul. Koluszkowska, która uzbrojona zostanie w nawierzchnię asfaltową. Ulica ta, będąca naturalnym przedłużeniem ul. Zachodniej, ma stać się kolejnym dogodnym skrótem do ul. Piotrkowskiej, odciążającym ul. Spacerową. Prace w osiedlu rozpoczną się z początkiem maja i będą trwać do końca października. W związku z budową kanalizacji utrudnienia pojawią się na ul. Piotrkowskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Słowackiego. Na tej drodze wojewódzkiej zostanie wprowadzony ruch wahadłowy.

Przebudowa ul. 11 Listopada

Warta kilka milionów złotych inwestycja w teorii została podzielona na 6 etapów. To czy owe kalkulacje zostaną zrealizowane, zależeć będzie jednak od tego, na jakie przeszkody robotnicy natkną się pod ziemią.
Przebudowa pierwszego odcinka drogi od Komendy Policji do zjazdu do Urzędu rozpocznie się dokładnie 21 kwietnia. Tego dnia powyższy odcinek ulicy zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu. Mieszkańcy sołectw po wschodniej stronie gminy, na drugą stronę miasta będą musieli kierować się objazdem przez ul. Warszawską. Dla osób, które będą chciały dojechać do ul. Gen. Maczka oraz bramy wjazdowej na cmentarz od strony kaplicy, zostanie udostępniony tymczasowy przejazd między drogą wewnętrzną do ciepłowni i firmy Pol-Hun, a ul. Gen. Maczka. Zjazd z ul. 11 Listopada od strony Katarzynowa będzie odbywał się na wysokości ul. Budowlanych, wprost na parking przed Urzędem. Przez parking barierkami zostanie wydzielony nowy pas ruchu.
Niezależnie od toczących się prac na odcinku przy Komendzie Policji, w najbliższym czasie kolejna ekipa remontowa, ma wejść na odcinek od. ul. Cmentarnej do Komendy Policji. Robotnicy będą przebudowywać wodociąg, który ciągnie się od ronda po stronie biblioteki, a na wysokości ul Cmentarnej przechodzi na drugą stronę ulicy w kierunku Komendy Policji. Na czas prac drogowych zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Obowiązywać będzie również zakaz parkowania przy cmentarzu. Dojazd do cmentarza będzie odbywał się od strony osiedla bloków. Firmy zlokalizowane przy ul. 11 Listopada, dojazd będą miały zapewniony zarówno od strony przebudowywanej ulicy, jak również od strony ul. Wołyńskiej. O kolejnych etapach prac będziemy informować na bieżąco.

Dlaczego skumulowano remonty najważniejszych dróg w jednym czasie?
Na koniec możemy zadać sobie pytanie, dlaczego w tym samym czasie Gmina realizuje remonty na głównych ciągach komunikacyjnych miasta. – Mamy świadomość, że wzięliśmy na siebie bardzo dużo. Prace na drogach muszą jednak zostać wykonane jeszcze w tym roku, ze względu na pozyskane duże środki zewnętrzne. Przykładem jest tu chociażby ul. 11 Listopada, która będzie przebudowywana w zasadzie tyko przy użyciu środków zewnętrznych. A wartość tej inwestycji to 4,2 mln zł. Własnymi siłami remontów byśmy nie wykonali, dlatego też terminy muszą zostać bezwzględnie dotrzymane. Na zaplanowane prace nałożyły się również czynniki losowe. Wiadukt, którego całkowitą rozbiórkę Zarząd Dróg Wojewódzkich zaplanował za 2-3 lata, jest już w tak złym stanie technicznym, że odrywające się kawałki nawierzchni, zaczynają zagrażać przejeżdżającym pociągom. Przekładanie remontu na kolejny rok może skutkować tym, że w pewnym momencie nadzór budowlany wprowadzi ograniczenie tonażowe, a tym samym z dnia na dzień postawi w niezwykle kłopotliwej sytuacji lokalnych przedsiębiorców. Do czasu postawienia nowego wiaduktu, obecny obiekt musi zatem zostać jak najszybciej wyremontowany i doprowadzony do bezpiecznego użytkowania – wyjaśnia Mateusz Karwowski, doradca burmistrza ds. inwestycji.

image_pdfimage_print