Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja


Z udziałem władz samorządowych z burmistrzem Koluszek Waldemarem Chałatem i starostą powiatu łódzkiego wschodniego Andrzeja Opali, wojska, harcerzy, duchowieństwa, stowarzyszenia Historia Koluszek, przedstawicieli organizacji społecznych, szkół i mieszkańców naszej gminy, w ubiegły piątek odbyły się doroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Podczas mszy św. proboszcz parafii ks. Grzegorz Świtalski przypomniał zebranym historię rozwoju święta Matki Bożej Królowej Polski oraz dzieje polskiego parlamentaryzmu w kontekście uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Poprosił, by każdy Polak nie zapomniał wywiesić Biało-Czerwoną flagę. Zwrócił ponadto uwagę na oczywisty fakt, co nie dla wszystkich środowisk w Polsce jest jasne, że Polska była od wieków  i nadal  jest krajem nie tylko dla Polaków. Przypomniał bogatą tradycję wielonarodowości i wielokulturowości naszego państwa. Polacy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Rusini, Litwini, Żydzi, Tatarzy, Czesi, Morawianie, muzułmanie polscy, Węgrzy, Niemcy, Ormianie- wszyscy oni i wielu jeszcze  innych czuli się obywatelami naszego państwa, nierzadko walcząc i ginąc za „Biało-Czerwoną”, zauważył ks. proboszcz. Mówienie więc, że „Polska tylko dla Polaków”,  co czasem się słyszy, jest jakimś nieporozumieniem.

Po mszy uszeregował się pochód, który przybył pod Pomnik Orła Białego, który jest kopią rzeźby Władysława Strzemińskiego, światowej sławy artysty rzeźbiarza, mieszkańca Koluszek na przełomie lat 20-tych i 30-tch ubiegłego stulecia. Tegoroczne obchody były wyjątkowe, odbywały się dokładnie sto lat po pierwszych uroczystościach, które miały miejsce zaledwie kilka miesięcy po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości.  Z tamtego historycznego wydarzenia zachowała się fotografia. Wykonaliśmy ją ponownie, dokładnie z tego samego miejsca, co zdjęcie przed 100 laty, za co serdecznie dziękujemy Pani Hannie Komorowskiej.

Do rocznicy 100-lecia  obchodów 3 Majowych nawiązał burmistrz Koluszek. Waldemar Chałat przypomniał, że w roku bieżącym przeżywamy m.in. 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej, 30 rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przemian ustrojowych w Polsce a także 15-lecie obecności naszego kraju w Unii Europejskiej i 5-lecie kanonizacji Jana Pawła II. – Trzeba uznać za oczywiste, że wszystkie te wydarzenia nie byłyby możliwe, gdybyśmy nie byli silni jako naród ukształtowany przez liczne wydarzenia historyczne, wśród których Konstytucja 3 Maja zajmuje jedno z ważniejszych miejsc. To nasza przeszłość, a jednocześnie wielkie zadanie na przyszłość. Warto, aby dzisiaj, naszej wspólnej, patriotycznej radości z osiągnięć naszych przodków, towarzyszyła refleksja nad współczesnością. Nad polską rzeczywistością, nad ustrojem naszego państwa, określonym przez obecną Konstytucję – mówił w swoim wystąpieniu do mieszkańców Koluszek burmistrz Waldemar Chałat.

Podczas uroczystości wciągnięto flagę Biało-Czerwoną na  maszt, przy akompaniamencie orkiestry OSP w Koluszkach  odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego, odczytano Apel Poległych a żołnierze oddali Salwę Honorową. Na koniec jak zawsze wysłuchaliśmy koncertu pieśni i piosenek patriotycznych w wykonaniu orkiestry dętej OSP w Koluszkach.