Gmina szuka chętnych do dzierżawy obiektów nad zalewem w Lisowicach

Jeżeli pandemia nie pokrzyżuje planów, nad zalewem w Lisowicach ruszy pierwszy sezon wypoczynkowy. W ostatnich tygodniach kompleks został wyposażony w plac zabaw, trwają również prace przy budowie parku linowego oraz dużej plażowej zjeżdżalni. Kompleks monitorowany jest już przez nowy system kamer. Przetestowane zostało także efektowne pooświetlanie skraju lasu, który ciągnie się wzdłuż drewnianego pomostu.

Do końca kwietnia planowane jest zakończenie najważniejszych prac budowlanych, a do końca maja mają potrwać odbiory. Od lipca obiekt mógłby już zatem rozpocząć oficjalne funkcjonowanie. Dalsze prace budowlane trwałyby jeszcze tylko w tej części zalewu, która objęta jest opieką konserwatora zabytków.

Dzierżawa obiektów

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, radni wydali zgodę na wydzierżawienie podmiotom prywatnym trzech głównych obiektów, które już powstały lub są na ukończeniu. Chodzi tu o restaurację (powierzchnia budynku to 171 m2), park linowy oraz kompleks do obsługi wakeboardu wraz z urządzeniami wyciągu dla narciarzy wodnych. W skład budynku na potrzeby wakeboardu wchodzą także przebieralnie, prysznice i toaleta. Każdy z wymienionych obiektów może być wydzierżawiony innemu podmiotowi, ale równocześnie nie ma przeszkód do tego, by dana firma wystartowała i okazała się zwycięzcą we wszystkich trzech przetargach ofertowych. Okres dzierżawy został ustalony na 10 lat.

– Jako gmina nie dajemy do ręki gotowego biznesu. Przyszły dzierżawca będzie musiał ponieść pewne ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. To od jego pracy, inicjatywy i zaangażowania będzie zależało to, czy ktoś będzie chciał z danej atrakcji skorzystać. Po jego stronie będzie leżało takie skonstruowanie oferty cenowej, by z wpływów z biletów pokryć koszty pensji pracowników, konserwacji wydzierżawionych urządzeń, corocznych przeglądów. Od samego początku projekt Lisowice przewidziany był bowiem jako projekt nie tylko do wypoczynku, ale również do tworzenia miejsc pracy i angażowania jak największej ilości osób ożywiających ten teren – wyjaśnił zasady współpracy Mateusz Karwowski, dyrektor wydziału inwestycji w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

image_pdfimage_print