Gmina przyjęła program rewitalizacji

Rada Miejska w Koluszkach uchwaliła Program Rewitalizacji Gminy Koluszki na lata 2016-2023.  Potężny projekt, którego celem jest rewitalizacja, czyli ożywienie i przebudowa części naszego miasta, wart jest szczególnej uwagi ponieważ przewiduje zaangażowanie w odnowę miasta aż 34 mln zł, z czego dofinansowanie unijne ma  sięgnąć ponad 21 mln zł. Projekt rewitalizacji naszego miasta znajduje się obecnie na pierwszym miejscu listy rezerwowej na dotację w ramach funduszy UE. Uruchomienia powyższych środków i rozpoczęcie realizacji projektu, władze miasta spodziewają się w przyszłym roku.

Zasadniczym celem rewitalizacji, jest przeobrażenie najstarszej, historycznej część naszego miasta, czyli ul. Brzezińskiej i ul. 3 Maja. Nie chodzi tu jednak o działania związane tylko i wyłącznie z remontem budynków i infrastruktury, ale również nadanie tym ulicom nowych funkcji społecznych. W tym celu, do projektu dokooptowane zostały działania, zmierzające do tchnięcia nowego życia w ulicach. Pomysł jest prosty. W lokalach, które do tej pory stały puste, mają powstawać zajęcia, uaktywniające mieszkańców. Przewiduje się zatem na przykład uruchomienie Klubu Rodzica, w którym matki z dziećmi zamiast przesiadywać samotnie ze swoimi pociechami w domu, mogłyby integrować się z innymi rodzicami, czy Klubu Seniora połączonego na przykład z wolontariatem dla dzieci. Na powyższym terenie mają być organizowane warsztaty kulinarne (czyli koluszkowski MasterChef), szkolenia dla bezrobotnych, warsztaty z rękodzieła, oraz cykliczne wydarzenia jak choćby „Dzień ulicy Brzezińskiej”, polegający na wspólnym podjęciu działań ożywiających ulicę w danym dniu i zachęcających do skorzystania z jej oferty. Padł również pomysł na sąsiedzkie zagospodarowywanie podwórek czy tworzenie ogrodów społecznych. Bardzo ciekawą propozycją jest również powołanie „Banku czasu” przy MOK, czyli koluszkowskiej platformy wymiany usług sąsiedzkich (dla przykładu ja skoszę panu trawnik, a pan mi naprawi zegarek).

Wiele z działań zmierzających do rewitalizacji centrum Koluszek, już jest w realizacji. Chodzi tu na przykład o budowę gminnego żłobka przy ul. Brzezińskiej, czy termomodernizację komunalnych kamienic. Na realizację pozostałych działań gmina potrzebuje kilkadziesiąt milionów złotych. Sięgniecie po dofinansowanie ma właśnie umożliwić tworzony Gminny Program Rewitalizacji Gminy Koluszki na lata 2016-2023.

Głos mieszkańców

O tym w jakim kierunku będzie podążać rewitalizacja, mogli zadecydować sami mieszkańcy, biorąc udział w konferencjach i pracach koncepcyjno-projektowych. Na terenie miasta zostały również przeprowadzone badania ankietowe (opis w oddzielnym artykule).  Dodatkowo z mieszkańców oraz przedstawicieli koluszkowskiego samorządu został powołany Komitet Rewitalizacyjny, którego zadaniem było opiniowanie wnioskowanych projektów. Opis projektów zgłoszonych do rewitalizacji zamieściliśmy w bieżącym wydaniu naszej gazety.

image_pdfimage_print