Gmina przygotuje dwa warianty przebudowy ul. Brzezińskiej

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wyraził zgodę na opracowanie przez Gminę Koluszki koncepcji przebudowy fragmentu ul. Brzezińskiej w Koluszkach, na odcinku od ul. 3 Maja do świateł przy ul. Żwirki i Wigury. Choć gmina optuje za obniżeniem powyższego fragmentu drogi, przygotowane zostaną dwie wersje przebudowy: modernizacja z pozostawieniem dotychczasowego ułożenia oraz wariant z uwzględnieniem zniwelowania wypiętrzenia do poziomu chodników.

Na podstawie przedłożonej koncepcji, ZDW w Łodzi zadecyduje o tym, czy w najbliższych latach podejdzie do przebudowy ul. Brzezińskiej.

image_pdfimage_print