Gmina pozyskała pieniądze na doposażenie uczniów w komputery przenośne

Na 1845 uczniów z brakiem odpowiedniego sprzętu komputerowego zmaga się ok. 90 dzieci

Wprowadzenie nauki zdalnej wymusiło na samorządach przyjrzenie się temu, czy wszyscy uczniowie z podległych placówek szkolnych są w stanie podołać temu zadaniu. Po rozeznaniu przez dyrektorów potrzeb technicznych uczniów, wiemy już obecnie, że w skali całej gminy brakuje blisko 100 komputerów, przy łącznej liczbie 1845 uczniów. Największe potrzeby występują wśród uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach, do której uczęszcza aż 627 dzieci. W placówce tej wsparcia w zdalnym nauczaniu, poprzez zaopatrzenie w sprzęt komputerowy, wymaga aż 52 osób. W kolejnej dużej placówce, w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach w komputery należy doposażyć 21 uczniów. Na terenie sołectw potrzeby wyglądają następująco: w szkole w Gałkowie Dużym należy zorganizować 7 komputerów dla uczniów oraz 3 dla nauczycieli, w Różycy 5 komputerów, w Długiem 3 komputery dla dzieci i jeden dla nauczyciela. W szkole w Będzelinie braki ze sprzętem występują w 5 rodzinach. Dodatkowo dwóch uczniów dostęp do internetu posiada tylko w telefonie.

By uzupełnić braki, gmina pozyskała z UE środki na zakup 25 laptopów. Sprzęt ma zostać zakupiony już w przyszłym tygodniu. Łącznie na ten cel gmina przeznaczy ok. 70 tys. zł. Laptopy zostaną wypożyczone uczniom. Po zakończeniu kwarantanny komputery trafią do szkół.

Dodatkowo decyzją burmistrza Koluszek, szkoły otrzymały zgodę na wypożyczenie uczniom również sprzętu, który już obecnie znajduje się na wyposażeniu szkół. Komputerów jest na tyle dużo, że bez większego problemu powinny zaspokoić potrzeby uczniów.

Co ciekawe, troską o naszą młodzież wykazali się także mieszkańcy naszej gminy. Do Urzędu zgłaszają się osoby, które są gotowe przekazać uczniom swoje stare laptopy. Z tego rodzaju pomocą wystąpiły już 4 osoby.

image_pdfimage_print