Gmina pozyskała granty dla sołectw


Po 12 tys. zł dofinansowania otrzymają trzy sołectwa z naszej gminy, w ramach grantów pozyskanych z projektu „Sołectwo na plus”. W Sołectwie Felicjanów powyższe środki posłużą do remontu świetlicy wiejskiej. W Sołectwie Regny do wymiany ogrodzenia i dołożenia trzech urządzeń w ramach siłowni zewnętrznej. Z kolei w Słotwinach przy placu zabaw planuje się ustawienie wiaty wraz z ławkami i stołami.