Gmina pozyskała 4 mln zł na sfinansowanie dodatkowego nauczania

12 tys. darmowych godzin pozalekcyjnych

Aż 4 mln zł udało się pozyskać Gminie Koluszki w ramach unijnych projektów, na organizację aż 12 tys. zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych z naszego terenu. Już obecnie dodatkowe zajęcia odbywają się we wszystkich szkołach podstawowych, w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 2 w Koluszkach, w Przedszkolu w Gałkowie Dużym, a od stycznia ruszą także w Przedszkolu nr 3 w Koluszkach. Zakres tematyczny zajęć jest bardzo szeroki. Są to zarówno takie przedmioty jak fizyka, biologia, informatyka, przedsiębiorczość czy języki, ale również dodatkowe zajęcia z logopedą, wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i socjoterapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Ze szczegółami projektów można zapoznawać się u dyrektorów placówek oświatowych.

Aby ułatwić pozyskiwanie wiedzy, poza zajęciami szkoły zostały doposażone w nowoczesne stanowiska komputerowe, zabawki, drukarki 3D, oraz pomoce naukowe do wszystkich przedmiotów. Projekt przewiduje także kilkaset godzin zajęć dla nauczycieli z nowoczesnych metod nauczania, a także możliwość odbycia studiów podyplomowych przez 40 nauczycieli.

Dodajmy, że wszystkie zajęcia i pomoce naukowe są w całości dofinansowane środkami zewnętrznymi.

image_pdfimage_print