Gmina powołuje Centrum Usług Wspólnych


Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, burmistrz Koluszek przedłożył projekt uchwały, której celem jest powołanie tzw. Centrum Usług Wspólnych w Koluszkach. Celem nowej jednostki samorządowej jest konsolidacja księgowości z większości gminnych instytucji. Jednym słowem osoby prowadzące księgowość w szkołach, przedszkolach, żłobku, Miejskim Ośrodku Kultury, Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej, zostaną przeniesione do nowej jednostki w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Powołanie Centrum Usług Wspólnych w zamyśle ma wpłynąć na lepszy podział zadań, wymianę informacji, a także na oszczędności. 

Uchwała została zaakceptowana przez radnych. Jednostka wspólną obsługę powyższych instytucji ma zapewnić od 3 stycznia 2022 r.