Gmina kontynuuje program zbioru odpadów BIO

Podobne jak w roku ubiegłym, w przypadku, gdy właściciel posesji będzie posiadał dużą ilość bioodpadów, która nie mieści się w koszu (liście, trawa), nadwyżkę będzie mógł oddać w wystawionych workach, w dniu który dodatkowo dla danego rejonu ustali gmina (szczegółowy harmonogram ukaże się na łamach TwK). Odbiór worków będzie odbywał się w ilości nielimitowanej. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że w każdym rejonie istnieje ok. 50 posesji, których użytkownicy nie mieszczą się z odpadami BIO w jednym koszu. Program będzie realizowany od maja do listopada. Niezależnie od powyższego rozwiązania, po umówieniu wizyty, bioodpady w ilości nielimitowanej będzie także można oddać na PSZOK. Dobrym pomysłem na zagospodarowanie bioodpadów jest też budowa przydomowych kompostowników. Poza pozbyciem się problemu wystawiania kosza i worków, właściciel posesji zyskuje bonus finansowy.

Racjonalne gospodarowanie odpadami to obecnie już nie tylko pewna idea zakorzeniona w trosce o środowisko, ale zwyczajny biznes. Jeżeli nie będziemy szukać sposobów na ograniczanie odpadów, rosnąca ich ilość może prowadzić do jeszcze większych podwyżekcen za wywóz odpadów.

image_pdfimage_print