Gmina Koluszki zostanie zasilona w gaz ziemny z nowego gazociągu

12 stycznia wojewoda łódzki wydał decyzję w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Łyszkowice-Koluszki-Brzeziny-Łódź. Powyższa inwestycja to jeden z dziewięciu gazociągów na terenie Polski, których pojawienie się ma na celu zwiększenie wykorzystania terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Czemu o tym piszemy? Wbrew pozorom inwestycja będzie mocno oddziaływać na okoliczny teren. Pierwsze oddziaływanie będzie związane z budową gazociągu. W okolicy Felicjanowa, od głównego gazociągu zostanie wyprowadzone odnoga w kierunku Słotwin, gdzie przy składowisku odpadów powstanie stacja redukcyjna, pozwalającą na regazyfikację surowca.

Ponieważ inwestycja jest realizowana w drodze specustawy, na trasie gazociągu z Felicjanowa przez Jeziorko, Długie, Katarzynów do Słotwin, państwo w drodze przymusu będzie zajmować niezbędny teren pod inwestycję w formie ustanowienia służebności przesyłu.

Drugie zagadnienie, które ma nam mocno osłodzić problemy związane z budową gazociągu, to dostępność surowca. W związku z dynamicznym rozwojem koluszkowskiej strefy ekonomicznej oraz budownictwa mieszkaniowego na terenie naszej gminy, zaszła obawa, iż zabraknie gazu do obsługi okolicznych firm i mieszkańców. Ponieważ według analizy wykonanej przez spółkę gazową, zapotrzebowanie na gaz w naszej okolicy jest wyjątkowo duże, podjęto decyzję o wybudowaniu dodatkowej nitki z dojściem do Gminy Koluszki. Planuje się, że infrastruktura gazowa ma zostać wybudowana do 2026 r.

Obecnie w samych Koluszkach istnieje 1656 przyłączy sieci gazowej do budynków mieszkalnych oraz 69 do budynków niemieszkalnych. Na terenach wiejskich naszej gminy jest to odpowiednio 866 przyłączy do budynków mieszkalnych i 19 do obiektów niemieszkalnych. Sieć gazowa dociera do Felicjanowa, Katarzynowa, Zygmuntowa, Żakowic, Różycy, Gałkowa Małego i Dużego. W ubiegłym roku doszła również do Borowej.

image_pdfimage_print