Gmina Koluszki informuje

Gmina Koluszki informuje, że obsługa wniosków składanych w ramach programu „Czyste powietrze” rozpocznie się po przekazaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dostępu do systemu przygotowywania i składnia wniosków.
Do tego czasu gmina nie udziela informacji w sprawie programu. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu lub bezpośrednio w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Informacja o rozpoczęciu przez Gminę Koluszki przyjmowania wniosków w ramach programu „Czyste powietrze” upubliczniona zostanie w terminie późniejszym.
Informacje nt. programu „Czyste powietrze” można uzyskać w WFOŚiGW w Łodzi, w godzinach 8.00 – 15.00 pod numerami tel.:
(42) 663 41 40 do 44
lub adresem:
doradztwo@wfosigw.lodz.pl

image_pdfimage_print