Gmina Koluszki i mieszkańcy Sołectwa Jeziorko realizują projekt pt. „Zagospodarowanie działki sołeckiej w Sołectwie Jeziorko” współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Celem projektu jest wspieranie społeczności lokalnej, poprawa warunków do rozwoju jej aktywności, ułatwienie warunków integracji mieszkańców, zwiększenie stopnia identyfikacji z miejscem zamieszkania przez instalację urządzeń małej architektury.

image_pdfimage_print