Gmina będzie współfinansować sterylizację i kastrację psów

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, która odbyła się 25 marca br., radni przyjęli gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2020 r. W programie znalazł się ważny zapis, wprowadzający współfinansowanie przez gminę sterylizacji lub kastracji zwierząt właścicielskich z terenu Gminy Koluszki.

Oczywiście zabiegi nie będą wykonywane przymusowo. Właściciel zwierzęcia będzie musiał wyrazić na to zgodę. Poza tym, ostatecznie o wykonaniu zabiegu zadecyduje lekarz weterynarii. W programie przewidziano także środki na zakup czipów do znakowania zwierząt.

Wprowadzone przez gminę mechanizmy mają wzmocnić przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. Już obecnie na tym polu odnieśliśmy spore sukcesy. W minionym roku do schroniska gmina oddała o połowę mniej psów (31 zwierząt), niż w latach ubiegłych. Co ważniejsze, prawie wszystkie czworonogi zostały adoptowane. Na odławianie i przekazywanie do schroniska zwierząt, w ubiegłym roku gmina przeznaczyła 84 tys. zł. Dopłacanie do sterylizacji i kastracji, ma w jeszcze większym stopniu zapewnić kontrolę nad problemem bezdomności zwierząt.

image_pdfimage_print