Geoportal ułatwi zarządzanie nieruchomościami

W połowie grudnia 2019 r. Powiat Łódzki Wschodni uruchomił nowy serwis informacyjny, który zawiera dane zgromadzone w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

W trybie publicznym geoportal umożliwia m.in. przeglądanie takich danych jak: granice, numery i powierzchnie działek geodezyjnych, klasoużytki (kontury klasyfikacyjne, użytki gruntowe), budynki, rzeźba terenu, czy uzbrojenie podziemne które przebiega na przykład w okolicy działki którą jesteśmy zainteresowani (ciepło, energetyka, gaz, kanalizacja, telekomunikacja, woda, sieci naftowe, kanały, budowle podziemne, słupy i maszty). Po zaznaczeniu danego elementu, stosowna grafika natychmiast pojawia się na mapie.

Portal posiada także narzędzia ułatwiające pracę: geodetom, rzeczoznawcom majątkowym, pracownikom instytucji publicznych, co usprawni działanie tych podmiotów i przyczyni się do szybszego procedowania różnego rodzaju postępowań dotyczących nieruchomości.

Wdrożenie geoportalu nastąpiło w ramach projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Udział Powiatu Łódzkiego Wschodniego w projekcie wyniósł 8,6 mln zł.

Geodezyjna mapa powiatu łódzkiego wschodniego jest dostępna pod adresem: lodzkiwschodni.geoportal2.pl .

image_pdfimage_print