Gala Noworoczna 2020


Jak co roku, w  ostatni poniedziałek stycznia odbyła się w sali widowiskowej MOK Gala Noworoczna, podsumowująca działania i wydarzenia w Gminie Koluszki w roku minionym. Burmistrz Koluszek, Waldemar Chałat jego zastępca, Krystyna Lewandowska oraz kierownik do spraw rozwoju gospodarczego Gminy Koluszki, Mateusz Karwowski, w swoich wystąpieniach przypomnieli o inwestycjach: zrealizowanych, w toku oraz planowanych na najbliższe lata. Gośćmi honorowymi tegorocznej Gali była pani poseł Iwona Śledzińska -Katarasińska, poseł Tomasz Zimoch, poseł Włodzimierz Tomaszewski. Pozdrowienia dla uczestników gali przekazali, przez swoich przedstawicieli parlamentarzyści: Hanna Gil-Piątek, Krzysztof Kwiatkowski, Tomasz Trela. Poza nimi głos zabrał także starosta powiatu łódzkiego-wschodniego, Andrzej Opala, streszczając gospodarcze inicjatywy, podjęte i realizowane w roku ubiegłym przez starostwo. Po części oficjalnej, zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu Joanny Smajdor, która przypomniała widzom repertuar Anny  Jantar.