FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

W 2020 roku w Gminie Koluszki realizowane są dwa zadania dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Pierwszym zadaniem jest zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Polnej w Koluszkach”, które uzyskało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 285 752,00 zł. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni wraz z podbudową, zjazdy, jednostronny chodnik oraz oświetlenie. W ramach zwiększenia bezpieczeństwa pieszych zamontowane zostaną dwa wyniesione przejścia dla pieszych.

Drugim zadaniem jest zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 106 261E we wsi Zygmuntów, gm. Koluszki”, które uzyskało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 169 930,00 zł. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni wraz z podbudową, zjazdy oraz jednostronny chodnik.

image_pdfimage_print