Ferie z MOK

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach
zaprasza dzieci i młodzież z Gminy Koluszki do udziału
w „FERIACH 2022”
w programie: prelekcje profilaktyczne na temat bezpiecznego wypoczynku podczas ferii przeprowadzone przez pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji, wycieczki, seans filmowy, zajęcia plastyczne, warsztaty, bal karnawałowy.
Zajęcia organizowane są dla dzieci w wieku 7-13 lat
I turnus – od 14 lutego do 18 lutego 2022 r.
II turnus – od 21 lutego do 25 lutego 2022 r.
Zapisy wyłącznie osobiście w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach przy ul. 3 Maja 2
od 24 stycznia 2022 r. w godzinach 8:00 – 15:00
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dostarczenie do siedziby MOK poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami oraz uiszczenie wpłaty za udział.
Koszt uczestnictwa dziecka wynosi 100 zł/turnus. Dziecko może uczestniczyć tylko w jednym turnusie.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
Karta kwalifikacyjna uczestnika, regulamin wraz z załącznikami oraz szczegółowy program
do pobrania na stronie www.mok-koluszki.pl
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, prawidłowe funkcjonowanie jednostki oraz bezpieczeństwo prosimy o stosowanie się do obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego podczas dokonywania zapisów na Ferie 2022.

image_pdfimage_print