„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców, rozwój infrastruktury technicznej i redukcję ścieków poprzez budowę sieci wodociągowej we wsi Borowa, przebudowę wodociągu we wsi Zygmuntów oraz budowę rozproszonego systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Koluszki współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich / poddziałania Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji „Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa, przebudowa wodociągu we wsi Zygmuntów oraz budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Koluszki” to wybudowanie sieci wodociągowej we wsi Borowa o długości 14,520 km, przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów o długości 1,046 km oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koluszki w ilości 66 szt.,w miejscowościach: Długie, Zygmuntów, Będzelin, Jeziorko, Przanowice, Stefanów, Gałkówek Parcela i Wierzchy.

image_pdfimage_print