Dzień Strażaka w Gminie Koluszki

W dniu św. Floriana – patrona strażaków, druhny i druhowie z zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy spotkali się na dorocznym święcie, które rozpoczęło się w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Świnach. Dalsza część świętowania miała miejsce w remizie strażackiej w Wierzchach, dokąd zaprosił prezes tamtejszej OSP, druh Leszek Dziedzic.

W uroczystości tej udział wzięli także licznie przybyli druhowie z sąsiadujących z naszą gminą drużyn, władze powiatu łódzkiego wschodniego i Gminy Koluszki, ze starostą Andrzejem Opalą i burmistrzem Waldemarem Chałatem na czele. Na spotkanie przybył poseł na sejm obecnej kadencji Waldemar Buda. Podczas uroczystości, strażacy oraz inni Goście zostali odznaczeni okolicznościowymi medalami i dyplomami.

Ważną częścią tegorocznego święta strażaków było poświęcenie i oddanie do użytku dla OSP Wierzchy nowo zakupionego wozu strażackiego. W swoim wystąpieniu burmistrz Koluszek przedstawił kosztorys strażackiego wozu bojowego. – W minionym roku dla OSP w Wierzchach został zakupiony lekki samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości 440 tys. zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z WFOŚ – 120 tys., z NFOŚ – 100 tys., Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – 34 tys. Gmina dołożyła 186 tys. zł. To dzięki pomocy, którą niesiecie osobom jej potrzebującym w wyniku pożaru, podtopień, wichur czy zdarzeń drogowych czujemy się bezpieczniej. Wasza służba nie zna granic administracyjnych i bardzo często niesiona jest z narażeniem własnego życia i zdrowia – powiedział Waldemar Chałat. Na koniec swego wystąpienia burmistrz Waldemar Chałat zwrócił się do orkiestry dętej OSP w Koluszkach. – Ilekroć słyszę Waszą muzykę, podziwiam wasz mistrzowski kunszt – stwierdził.

Gorące podziękowania wielu służbom, osobom i instytucjom za okazaną pomoc i wsparcie finansowe  w zakupie wozu złożył druh Leszek Dziedzic, prezes OSP Wierzchy.

Poświęcenia pojazdu dokonał kapelan strażaków ks. Sławomir Ochocki, proboszcz parafii  p.w. Świętej Trójcy w Galkowie Dużym oraz ks. Jarosław Życki, proboszcz parafii w Świnach.

Strażacy, druhny i druhowie, a także licznie przybili „cywilni” goście chętnie pozowali do wspólnych fotografii na tle swoich pojazdów strażackich. Była to też okazja do ciekawych rozmów i spotkań, w przypadku niektórych – po wielu latach.

image_pdfimage_print