DWIE PRESTIŻOWE NAGRODY DLA GMINY KOLUSZKI

Podczas Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, który odbył się w Łodzi w dniu 24 października 2018r. Burmistrz Koluszek – Waldemar Chałat odebrał z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia zaszczytny tytuł Najlepszej BioGminy Województwa Łódzkiego. W skład Kapituły Honorowej przyznającej nagrody weszli przedstawiciele nauki, autorytety społeczne, specjaliści z kraju i zagranicy. Tegoroczny Kongres zgromadził około 800 uczestników, wśród których byli między innymi eksperci wywodzący się z samorządów, organów ustawodawczych, przedsiębiorców, przedstawicieli wyższych uczelni, organizacji pozarządowych. Specjaliści z całego świata dyskutowali w Łodzi na tematy związane z walką ze smogiem, cyfryzacją w obiegu zamkniętym, nowoczesnych technologiach w biogospodarce, czy żywności wysokiej jakości. Działania proekologiczne Gminy Koluszki znalazły uznanie w oczach ekspertów.

Odbierając zaszczytny tytuł Najlepszej BioGminy w Województwie Łódzkim, Burmistrz Koluszek podkreślił, że jest to tak naprawdę nagroda dla mieszkańców, którzy inwestują w ekologię wymieniając stare piece, montując fotowoltaikę, solary czy turbiny wiatrowe oraz zdejmując azbestowe pokrycia dachowe. Samorząd zarówno wspiera jak i sam podejmuje inicjatywy proekologiczne. Wśród przykładowych działań koluszkowskiego samorządu w rozwiązania eko  można wskazać:

– inwestycje w budownictwo pasywne (wznoszony budynek Przedszkola Nr 1),

– instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej i domach jednorodzinnych,

– przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków,

– inwestycje w przydomowe oczyszczalnie,

– inwestycje w energooszczędne oświetlenie,

– edukacja proekologiczna i propagowanie postaw dotyczących dbałości o środowisko,

– budowa ścieżek rowerowych i wdrażanie roweru publicznego,

Ponadto w Gminie Koluszki rośnie obszar zagospodarowywanych terenów zielonych, a w sposób szczególny pielęgnowane jest zielone bogactwo gminy objęte ochroną (Buczyna Gałkowska, Dąbrowy Świetliste koło Redzenia, bagna, łęgi, ługi, łozowiska i mokradła).

            Powyższe działania wyraźnie dowodzą, że Gmina Koluszki słusznie zapracowała sobie na tę prestiżową nagrodę.

image_pdfimage_print