Dożynki 2018

Z udziałem mieszkańców naszej gminy, burmistrza Koluszek Waldemara Chałata, zastępcy burmistrza Krystyny Lewandowskiej, przewodniczącej Rady Miejskiej w Koluszkach, Anny Szostak, starosty powiatu łódzkiego-wschodniego Andrzeja Opali, wice starosty Ewy Gładysz i przewodniczącego Rady Powiatu Sławomira Sokołowskiego w minioną niedzielę w Koluszkach odbywały się powiatowo-gminne dożynki.

Święto to jest jednym z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. W okazałych i misternie wykonanych wieńcach dożynkowych, kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw ale też wdzięczność za zbiory, a przede wszystkim znojna praca i codzienna troska mieszkańców wsi oraz ich głębokie przywiązanie do narodowej tradycji i do ziemi. Na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter. Jednak tak dawniej jak i dziś dożynki są ważne dla wszystkich, bo przypominają, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach chleb.

Do naszego miasta zjechali się przedstawiciele całego powiatu łódzkiego-wschodniego: z Gminy Andrespol, Gminy  Brójce, Gminy Nowosolna, Gminy Rzgów, Gminy Tuszyn i oczywiście Gminy Koluszki, reprezentowanej przez nasze sołectwa.

Uroczystości rozpoczęła msza święta, której, z udziałem dziekana, ks. Krzysztofa Nowaka, przewodniczył arcybiskup senior Władysław Ziółek.

Po przejściu do parku uczestnicy Święta Plonów wysłuchali okolicznościowych przemówień a przedstawiciele poszczególnych gmin i sołectw oraz  pszczelarze złożyli na ręce starosty Andrzeja Opali i burmistrza Waldemara Chałata dożynkowe chleby i wieńce. Starostami tegorocznego święta byli: Bogdan Sałata, rolnik z Regien oraz Agnieszka Pysklak, sołtys Starego Redzenia.

Po przemówieniach i burmistrza Koluszek Waldemara Chałata i  starosty łódzkiego-wschodniego Andrzeja Opali, głos zabrali przybyli Goście dożynkowi: Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, poseł Andrzej Grabarczyk, senator Ryszard Bonisławski oraz Rudolf Borusiewicz, dyrektor Związku Powiatów Polskich.

Stałą i piękną tradycją dożynek jest konsumpcja  chleba z miodem, którym mieszkańców częstowali burmistrz i starosta.

W części artystycznej dożynkowego święta wystąpili: Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach pod kierownictwem kapelmistrza Adama Kowalczyka, Zespół „Zygmuntowiacy” – pod kierownictwem Teresy Petrykowskiej, Zespół „ Zorza” – pod kierownictwem Lucyny Adamczyk, Zespół Seniora „ Przygoda” – pod kierownictwem Barbary Kanieckiej, Zespół Śpiewaczy „ Złota Jesień” –pod  kierownictwem  Tomasza Olczyka, Zespół Śpiewaczy „Gałkowianie” – pod kierownictwem Teresy Chmieleckiej.

Po południu bawiliśmy się z gwiazdami. Łukasz ReggaeMayster Grzywa, Czadoman a zwłaszcza zespół Boys zapełniły amfiteatr po brzegi. W międzyczasie strażacy częstowali pysznym posiłkiem a najmłodsi mogli wyszaleć się na dmuchańcach. Dożynki za nami, ale to nie koniec masowych imprez w naszym mieście w tym okresie!

image_pdfimage_print