Dopłaty do kastracji i sterylizacji psów oraz kotów

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2021 r., w którym ujęto m.in. dofinansowanie kastracji i sterylizacji psów i kotów, oczywiście za zgodą właściciela. Do każdego zabiegu gmina dopłaca 100 zł. Procedura jest bardzo prosta. Mieszkaniec składa wniosek do Urzędu, a po zabiegu przynosi fakturę z gabinetu weterynaryjnego, na podstawie której następuje rozliczenie. Co ważne, to mieszkaniec wybiera gabinet, w którym dokonany zostanie zabieg.
Program opieki nad zwierzętami przewiduje także współfinansowanie znakowania zwierząt, poprzez wszczepianie elektronicznego mikroczipa i rejestrację w bazie danych. Rejestracji dokonuje Urząd Miejski w Koluszkach. Inne zadania ujęte w programie to m.in. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych, usypianie ślepych miotów, dokarmianie wolno żyjących kotów, odławianie i zapewnianie miejsca w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

image_pdfimage_print