Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi-termomodernizacja świetlicy w Regnach

Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 711 555,93 zł Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi łącznie 82 562,00 zł, w tym w formie:

– Dotacji – 24 766,00 zł,

– Pożyczki – 57 796,00 zł.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynku świetlicy w miejscowości Regny. Realizacja zadania umożliwi zmniejszenie zapotrzebowania energii brutto dla termomodernizowanego budynku, a produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych doprowadzi do częściowego zbilansowania energii elektrycznej pobieranej z sieci, co doprowadzi łącznie do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Logo WFOSiGW w Łodzi
Logo WFOSiGW w Łodzi

 

 

 

 www.wfosigw.lodz.pl

image_pdfimage_print