Dofinansowanie ze środków WFOSiGW w Łodzi – termomodernizacja budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym

Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 1 040 525,27 zł Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi łącznie 86 256,00 zł, w tym w formie:

– Dotacji – 25 459,00 zł,

– Pożyczki – 60 797,00 zł.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym. Realizacja zadania umożliwi zmniejszenie zapotrzebowania energii brutto dla termomodernizowanego budynku, a produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych doprowadzi do częściowego zbilansowania energii elektrycznej pobieranej z sieci, co doprowadzi łącznie do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Logo WFOŚiGW w Łodzi
Logo WFOŚiGW w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl

image_pdfimage_print