Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi - termomodernizacja budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach


Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 1 259 460,10 zł Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi łącznie 121 941,00 zł, w tym w formie:

– Dotacji – 36 579,00 zł,

– Pożyczki – 85 362,00 zł.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach. Realizacja zadania umożliwi zmniejszenie zapotrzebowania energii brutto dla termomodernizowanego budynku, co doprowadzi łącznie do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Logo WFOŚiGW w Łodzi
Logo WFOŚiGW w Łodzi

 www.wfosigw.lodz.pl