Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – termomodernizacja budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach

Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 329 503,91 zł Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi łącznie 39 694,00 zł, w tym w formie:

– Dotacji – 11 905,00 zł,

– Pożyczki – 27 789,00 zł.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach. Realizacja zadania umożliwi zmniejszenie zapotrzebowania energii brutto dla termomodernizowanego budynku, co doprowadzi łącznie do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Logo WFOŚiGW w Łodzi
Logo WFOŚiGW w Łodzi

 www.wfosigw.lodz.pl

image_pdfimage_print