Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach

Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 399  390,89 zł. Dofinansowanie w formie umorzenia zaciągniętych pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 297 675,05 zł.

Zakres projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach. W ramach projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z wyprowadzeniami od sieci głównej do granic nieruchomości o łącznej długości 735,77 mb,  kanalizacja tłoczna o długości 223,45 mb wraz z przepompownią ścieków oraz kanalizacja deszczowa o łącznej długości 113,76 mb wraz z wpustami deszczowymi, ulicznymi w ilości 6 szt.

Logo WFOŚiGW w Łodzi
Logo WFOŚiGW w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl

image_pdfimage_print