Dofinansowanie z WFOŚiGW

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach – II etap” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 970 581,56 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 800 000,00 zł.
Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Czarneckiego, Prusa, Krańcowej, Wyspiańskiego i Asnyka wraz z wyprowadzeniami od sieci głównej do granic nieruchomości o łącznej długości 2 598,20 mb i 70 szt. przyłączy, budowę rurociągu tłocznego o długości 557 mb, budowę 2 szt. przepompowni ścieków oraz roboty drogowe odtworzeniowe.

wfosigw_lodz

image_pdfimage_print