Dofinansowanie z WFOŚiGW

Zadanie pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Koluszki w 2011 r.” zrealizowano z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Z dotacji WFOŚiGW w wysokości łącznej 35.719,36 zł tj. 99 % kosztów zadania skorzystało 44 beneficjentów. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny i rzeczowy w postaci usunięcia z terenu Gminy Koluszki 116,36 Mg wyrobów zawierających azbest.

wfosigw_lodz

image_pdfimage_print