Dofinansowanie z WFOŚiGW

„Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego w Koluszkach”.

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego w Koluszkach” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 127 460,33 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 113 779,00 zł.

Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego w Koluszkach. W ramach projektu wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa o łącznej długości 168,06 mb wraz z wpustami deszczowymi, ulicznymi w ilości 22 szt.

ochrona_srodowiska_i_gospodarki_wodnej

www.zainwestujwekologie.pl

image_pdfimage_print