Dofinansowanie z WFOŚiGW

„Utworzenie ekopracowni EKO-LAB przy Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach”

Zadanie pn. „Utworzenie ekopracowni EKO-LAB przy Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość ogólna zadania wynosi 38400,00 zł. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 29048,00 zł.
Projektu przewiduje przygotowanie pracowni edukacji ekologicznej pod nazwą „EKO-LAB” dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. W ramach projektu dla odnowionej pracowni zakupione zostaną:
1.) Pomoce dydaktyczne i naukowe;
2.) Sprzęt audiowizualny: tablica multimedialna, wizualizer, laptop i rzutnik multimedialny;
3.) Meble: szafy, regały, ławki, krzesła.

wfosigw_lodz

www.wfosigw.lodz.pl

image_pdfimage_print