Dofinansowanie z WFOŚiGW

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego w Koluszkach” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 539 293,93 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 350 000,00 zł.
Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego w Koluszkach. W ramach projektu wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa o łącznej długości 868,86 mb wraz z wpustami deszczowymi, ulicznymi w ilości 24 szt.

wfosigw_lodz

www.wfosigw.lodz.pl

image_pdfimage_print