Dofinansowanie z WFOŚiGW

Zadanie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Koluszki w 2012 r.” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 30 562,36 zł. Dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 30 256,71 zł.
Zakres projektu obejmuje usunięcie z terenu Gminy Koluszki i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt eternitowych w ilości 67,41 Mg. Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi obejmuje 23 beneficjentów.

wfosigw_lodz

www.wfosigw.lodz.pl

image_pdfimage_print